The Poetry of Grigore Vieru between the Subversive Verb and the Messianic Discourse

The Poetry of Grigore Vieru between the Subversive Verb and the Messianic Discourse
Poezia lui Grigore Vieru între verbul subversiv şi discursul mesianic
Timofei ROŞCA
Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Filologie
E-mail: creangalitrom@yahoo.it

Abstract
Endowed, with „the third eye”, Bassarabian poetry is meant to discover not only the beauty, but also the vice of time awareness and to neutralize it in a scientific way.
Grigore Vieru’s poety in this respect is outstanding due to the verb defiant of negative factors, as well as messianic speech with musical tones, vindictive of mind and ennobling the soul.

Rezumat
Înzestrată cu „ochiul al treilea”, poezia basarabeană e chemată a descoperi nu numai frumosul inedit, dar şi viciul din conştiinţa timpului, a-l neutraliza într-un mod specific. Lirica lui
G. Vieru se impune în acest sens printr-un curaj al verbului sfidător de factori negativi, precum şi prin discursul mesianic cu tonalităţi muzicale vindecătoare de cuget şi înnobilatoare de suflet.

Key-words: strategy, transition, messianic, totalitarianism, subversive.
Cuvinte-cheie: subversiv, totalitarism, democraţie, tranziţie, strategie.

Citeste articolul